Genel Merkez ve Şube Olağan Genel Kurulları

«
2016 yılı Şubat ayında İstanbul Şubemizin, Nisan ayında ise Genel Merkez Olağan Genel Kurulları yapılacaktır.

İstanbul Şubemiz Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 14 Şubat 2016 Pazar günü saat 11:00'de Dernek binasında (Yenikapı Kütüphanesi), çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21 Şubat 2016 Pazar günü yine aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Genel Merkez 48. Dönem Olağan Genel Kurulu ise çoğunluklu olarak 10 Nisan  2016 Pazar günü saat 10:00'da Dernek binasında (Şehit Gazeteci Adem Yavuz Sk:14/2 Kızılay-Ankara), çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17 Nisan 2016 Pazar günü yine aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

1- Açılış konuşması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2- Divan seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı 2 Katip Üye)

3- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması ve onaylanması

4- 2016-2019 yıllarına ait bütçe taslağının onaylanması

5- Tüzük tadili

6- Fahri üyelerin kabülü

7- Plaket takdimi

8- Yeni Yönetim, Denetim ve Haysiyet Divanı Üyelerinin seçimi

9- Dilek ve temenniler

10- Kapanış

 

Üyelerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Genel Merkez Yönetim Kurulu