Telefon +90 312 418 01 61

48. GENEL KURULUMUZU YAPTIK

65 YILLIK DERNEĞİMİZİN GENEL KURULUNU 17.04.2016 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİK

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği 48. Genel Kurulu Yapıldı.

17 Nisan 2016 Pazar günü Ankara/Kızılay’ daki Dernek Genel Merkezinde yapılan 48. Genel Kurul önceden planlanan ve duyurulan şekilde gerçekleştirildi.

Öncelikle Genel Kurula iştirak eden kıymetli üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz.

İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu ile başlayan Genel Kurulda, açılış konuşmalarını müteakiben divan oluşturuldu, divan başkanı, başkan yardımcısı ve katip üyeler seçildi.

Ardından; önceki döneme ait faaliyet raporu okundu, katılımcıların oybirliği ile ibra edildi. Denetim kurulu raporu okundu. Denetçilerin “dernek faaliyetlerinin ilgili mevzuata ve dernek hedeflerine uygun şekilde yürütüldüğüne dair” raporu katılımcılarca memnuniyetle karşılandı.  Gelecek döneme ait bütçe sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

İlgili mevzuata uygun olarak hazırlanan tüzük değişikliği teklifleri yine oybirliği ile kabul edildi.

Bu görüşmelere takiben, dilek ve temenniler alındı. Müteakiben yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve haysiyet divanı asil ve yedek üyelikleri için seçim yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimi müteakiben yeni yönetim kurulu adına Mahmut Aydın’ ın teşekkür konuşması ile, usulüne ve gündeme uygun şekilde genel kurul tamamlandı.

Mahmut Aydın özetle aşağıdaki hususlara değindi:

“Genel Kurulumuza gelen üyelerimize ve misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Geçen dönem içinde, derneğimizin kuruluş gayesine uygun şekilde yurt içinde çeşitli ağaçlandırma, eğitim, konferans, seminer vb. faaliyetlerinde bulunulmuş olup ayrıca Yeni Anayasa Platformunda Sivil Toplum Kuruluşu olarak yerimizi aldık.

Yurt dışında UNCCD ye akredite olarak derneğimizin faaliyet alanını genişlettik, uluslararası tanınır hale geldik. IUJN ve FOREST EUROPE gibi kuruluşlara da akredite olma yolundayız. Ancak bu yeterli olmayıp çalışmalarımızı daha da genişleteceğiz.

Dernek Yönetimi olarak üyelerimizin daha aktif şekilde katılmalarını önemsiyoruz.  65 yıllık mazisi ve “Kamu Yararına Dernek” statüsü ile derneğimizin Ülkemiz ve dünyada ses getirici faaliyetler yürütmesini hedefliyoruz.