Telefon +90 312 418 01 61

49. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği 49. Olağan Genel Kurulu’na tüm üyelerimiz davetlidir.

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği 49. Olağan Genel Kurulumuz 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 10’da aşağıdaki gündem ile Dernek Genel Merkezi (Şehit Gazeteci Adem Yavuz Sokak 14/2 Yenişehir-Kızılay-Ankara) adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28 Nisan 2019 Pazar günü saat 10’da aynı yer ve aynı gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM

1- Genel Kurul’un açılışı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

2- Divan seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki katip üye)

3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi,

4- 2019-2022 yıllarına ait Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe taslaklarının sunulması ve onaylanması

5-  Fahri Üyelerin kabülü

6- Plaket takdimi

7- Araştırma Merkezinin İşletilmesi ve tadilatına yönelik iş ve işlemler ile ilgili bilgilendirme

8- Yönetim, Denetim ve Haysiyet Divanı Üyelerinin seçimi

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış