Telefon +90 312 418 01 61

Amacımız

Derneğin gayesi, yurtta ağaç ve orman sevgisini yaymak, üyelerin meslek, kültür ve sosyal bakımlardan gelişmesine çalışmak, bu hizmetleri yapabilmek için ormanların içinde veya bitişiğinde veya dışında gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak, eğitim ve dinlenme tesisleri kurmak, üyeleri arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

Dernek, gayesine ulaşabilmek için gerekli her türlü faaliyetlerde bulunur. Ağaçlandırma faaliyetleri yapar, mesleki gazete, dergi ve kitaplar çıkarır, elektronik yayınlar yapar, konferanslar tertip eder,  yurt içi ve yurt dışı geziler tertip eder,  ağaç ve orman yetiştireceklere, fidanlık kuracaklara ve bu işlerde çalışanlara ekonomik ve teknik destek yollarını gösterir.