Telefon +90 312 418 01 61

Forest Europe Gözlemci Üyesi Olduk

Derneğimiz, eylül ayı sonunda gerçekleştirilen Avrupa Orman Bakanları Süreci (Forest Europe) gözlemci üyesi olarak kabul edilmiştir. Bu konudaki gayretinden dolayı üyemiz S. Serdar Yegüle teşekkür ederiz.

Forest Europe, Avrupa ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için 1990 yılında bakanlar düzeyinde bir konferans oluşturulmuştur. Konferans 4-5 yılda bir Avrupa’da ormanlardan sorumlu bakanların katılımı ile toplanmakta, üst politik taahhüt niteliğinde kararlar almakta, hazırlanan kılavuzları onaylamakta ve uygulama standartlarını sağlamaktadır. Konferansın 46 üyesi vardır, Türkiye başlangıcından beri konferans üyesi olup bugüne kadar alınan bütün kararları imzalamıştır. Üye olmayan diğer Avrupa ülkeleri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri Konferans çalışmalarına “gözlemci” statüsünde katılırlar.

BAŞVURU SÜRECİ

Derneğimizin FOREST EUROPE toplantılarına gözlemci statüsünde katılma başvurusu, 2016 yılı sonunda FOREST EUROPE Bratislava İrtibat Bürosu’na (LUB) yapıldı. Bu tarihten itibaren yaklaşık bir yıl içerisinde gerçekleştirilen Genel Koordinasyon Komitesi (GCC) toplantılarında, Derneğimizin başvurusu değerlendirildi ve 28-29 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Uzman Düzey Toplantısı gündemine alınmasına karar verildi.

28-29 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Uzman Düzey Toplantısı’nın sonuna doğru, Gündem’in “Diğer İşler” başlığı altında, sivil toplum kuruluşları tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Anılan gündem başlığı altında, Derneğimiz üyesi S. Serdar Yegül tarafından İngilizce dilinde Derneğimizi tanıtan kısa bir konuşma (Ek-1) yapıldı ve Derneğimizin web sayfası yansıda yer aldı.

Derneğimizin tanıtımına ilişkin konuşma ardından toplantı başkanı tarafından FOREST EUROPE üye ülke temsilcilerine başvurumuz ile ilgili görüşleri soruldu. Türkiye temsilcisi Sayın Erdoğan Şirin, Derneğimizin FOREST EUROPE toplantılarına katılımının yararlı sonuçları olacağını belirtmesi ve herhangi bir ülkenin aleyhte bir düşüncesinin olmaması üzerine Derneğimizin “Gözlemci Statüsü”nde FOREST EUROPE toplantılarına katılması kabul edildi.

İNGİLİZCE DİLİNDEKİ KONUŞMANIN TÜRKÇE TERCÜMESİ

Ben Serdar Yegül; orman mühendisiyim ve Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği adına konuşuyorum. Sizi Dernek hakkında bilgilendirmek istiyorum.

Kısaltması Yeşil Türkiye (Green Turkey) olan Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği 1950 yılında kurulmuştur. 2017 itibariyle 450 üyesi olan dernek, çevre ve orman ile ilgili konularda eğitim ve öğrenim programları düzenlemektedir. Dernek, çevre ve orman ile ilgili konularda, FAO gibi uluslararası kuruluşlar dahil devlet ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır.

Derneğin faaliyetleri hakkında size bazı somut örnekler vermek istiyorum:

  1. Dernek, Orman ve Su İşleri Bakanlığından ağaçlandırmaya uygun bazı sahaların tahsisini; ilk ve orta öğrenimden ve üniversitelerden öğrencilerin bu sahalara getirilmesini ve bu sahalarda, öğrenciler fidan dikmesini sağlamaktadır.
  2. Dernek üyelerinin bağışları yoluyla Dernek, orman fakültesi öğrencilerine eğitim desteği vermektedir.
  3. Derneğin diğer bir faaliyeti belgesel hazırlamaktır. Buna, “Orman Planlamacıları” başlıklı Türkiye’de orman planlama faaliyetleri konulu belgesel örnek verilebilir. Bu belgesel, 2015’te Ankara’da gerçekleştirilen UNCCD COP 12’de katılımcılara dağıtılmıştır.
  4. Diğer bir faaliyet, çoğunlukla ormanlarla ilgili konuları içeren üç aylık bir dergi çıkarmaktır.

Dernek, UNCCD’te akredite olmuştur.

Derneğin merkezi Ankara’dadır. İstanbul’da bir şubesi ve Antalya’da bir Araştırma ve Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

Dernek yönetimi, FOREST EUROPE’nın dış iletişim ve erişimine (outreach) katkı sağlayabileceğine inanmaktadır. Bundan dolayı, Dernek yönetimi, Derneğin FOREST EUROPE’a gözlemci statüsünde kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyacaktır.

Teşekkür ederim.

 

web adresi: http://foresteurope.org/