Telefon +90 312 418 01 61

FOREST EUROPE TOPLANTISINA KATILIM VE KATKI SAĞLANDI

1-2 Eylül 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen FOREST EUROPE Uzman Düzey Toplantısında (Expert Level Meeting) Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği üyesi S. Serdar Yegül tarafından katılım ve katkı sağlandı. S. Serdar Yegül tarafından yapılan konuşma aşağıdadır:

“Teşekkür ederim Sayın Başkan

Öncelikle Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği olarak sizi, yeni dönemde yeni görevinizi tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

FOREST EUROPE’nin taslak metinleri ilk okumaya başladığımda, ormanlarla ilgili sözlük sürekli yanımda duruyordu. Örneğin orman, sürdürülebilir orman yönetimi (SOY), eski halini alma yeteneği ve yeşil ekonomi gibi kelimelere yüzlerce defa sözlükten baktığımı hatırlıyorum. İlaveten, SOY göstergelerinin güncellenmesi çalışması sırasında, SOY kavramı içinde çok sektörlü çalışmanın gerekliliğine bir kez daha tanık oldum.

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği olarak, çalışma Programında yer alan kavramsal çalışmayı önemsiyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, kavramları bilmeden metinler üzerinde çalışmak ilgili kavramları sadece tekrarlamaktan ibaret oluyor. Bu bakımdan, Workstream 1’i önemsiyoruz.

Çalışma programındaki tüm konulara, özellikle, Workstream 1’e katkı vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Teşekkür ederim, Sayın Başkan.

Thank you Chairman,

First of all, as the Foresters Association for a Green Turkey, we congratulate you on your new position in the new term. We wish you success in your work.

When I first started reading the drafts of FOREST EUROPE, I was so excited to learn more about it. I was always carring a forest dictionary back then. I remember myself reading the defination of forest, sustainable forest management, resilience and green economy hundreds of times. In addition, during the work on updating the SFM indicators, I once again witnessed the necessity of multisectoral work within the concept of SFM.

As the Foresters Association for a Green Turkey, we focus on the conceptual work included in the Work Program. We believe that working on texts without knowing the concepts is just repeating the related concepts. In this regard, we extremely value Workstream 1.

We would like to inform you that we are ready to contribute to all the topics in the work program, especially Workstream 1.

Thank you, Mr. Chairman.”