Telefon +90 312 418 01 61

Genel Kurulumuzu Yaptık

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği 49. Olağan Genel Kurulumuz Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan üyelerimiz ile gerçekleştirildi.

Genel Kurul Dernek Başkanı Mahmut AYDIN’ın hoşgeldiniz konuşmaları ile başladı. Konuşmasında “Dernek üyeleri ve şahsım adına saygılar sunuyorum. Genel Kurulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. YTOD rahmetli meslek büyüklerimiz tarafından 06 Ekim 1950’de İstanbul’da kurulmuş olup 1960 yılından itibaren Genel Merkezini Ankara’ya taşımıştır.  YTOD, 13 Ocak 1960’ta 12574 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan Dernek” sayılmış ve adında “Türkiye” ifadesini kullanmasına yine Bakanlar Kurulu’nca izin verilmiştir. Gerek kuruluşunda, gerekse şu an toplandığımız bu Dernek merkezini satın alıp bizlere kazandıran muhterem abilerimizden sağ olanlara Allah’tan sağlık ve sıhhat; rahmetli olanlara rahmet ve kalanlara sabr-ı cemil diliyorum. Bugün Ankara’nın en önemli bir yerinde Derneğimize kazandırdıkları bu daire faaliyetlerimizin en aktif olarak gerçekleşmesi için siz değerli üyelerimizin ve bizlerin hizmetindedir. Derneğin gayesi, bildiği gibi yurtta Orman ve Ağaç sevgisini yaymak, üyelerimizin mesleki, kültürel, sosyal bakımlardan gelişmesine çalışmaktır” dedi.

Ardından Divan seçimine geçildi. Divan Başkanı İsmail BELEN, Başkan Yardımcısı Cafer ORHAN, üyeliğe ise H. Cihat ANLAR ile Bayram Ali TAŞ seçildi. Tüzük değişikliği maddesi Genel Kurul onayı ile Genel Kurul gündemine eklendi. Başkan Vekili Cemil ÜN tarafından Dernek Faaliyet Raporu, Mali bilgiler Muhasip Üye Nihat KARAKAYA tarafından, Denetleme Kurulu Raporu ise Başkan Serdar YEGÜL tarafından okundu; bu iki rapor Genel Kurul tarafından müzakere edildi ve ibra edildi.

Muhasip Üye Nihat KARAKAYA tarafından okunan Dernek ve İktisadi İşletmesine ait tahmini bütçeler müzakere edilip onaylandı. Fahri üyeler Genel Kurul onayına sunuldu ve kabul edildi. Divan Başkanı tarafından tüzük değişikliğinin ilgili kanun maddeleri gereği icap ettiği belirtildi. Değişiklikler Genel Kurul tarafından onaylandı.

48. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulunda bulunup devam etmeyecek olan üyelere Teşekkür Belgesi verildi.

Araştırma Merkezinin İşletilmesi ve tadilatına yönelik iş ve işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul üyeleri ayrıntılı olarak bilgilendirildi. Yapıcı eleştiri yapan üyelere teşekkür edildi. Kampın işleyişi ile ilgili teklif ve tenkitler Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmak üzere kaydedildi. Bu konu ile ilgili yapılan tüm iş ve işlemler Genel Kurul tarafından ibra edildi.

Daha sonra Yönetim, Denetim ve Haysiyet Divanı Üyelerinin seçimi yapılmış, son olarak dilek ve temenniler alınarak Genel Kurulumuz tamamlanmıştır.

Genel Kurul’un ardından yeni Yönetim ilk toplantısını yaparak, görev dağılımını yapmıştır.

Uzaktan, yakından gelerek bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Yönetim Kurulu