Telefon +90 312 418 01 61

Gönüllü İl Temsilciliği Talimatnamesi

YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

GÖNÜLLÜ İL TEMSİLCİLİĞİ TALİMATNAMESİ

Derneğimiz adına belirtilen İl için Gönüllü Temsilci olarak görevlendirilen üyelerimizin görev ve sorumlulukları şunlardır:

1. Valilik (Dernekler İl Müdürlüğü) ile ilişkilerde Derneği temsil etmek.

2. Orman Fakülteleri ve Ormancılık Meslek Yüksek Okulları başta olmak üzere Üniversiteler, Ormancılık ve diğer Araştırma Enstitüleri ve Orman Teşkilatı ile ilişkileri kurup geliştirmek.

3. Ormancılara ait olanlar başta gelmek üzere, ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile münasebetleri yürütmek ve geliştirmek.

4. İlindeki üyelerimiz ile irtibat kurup geliştirmek ve Derneğe yeni üyeleri temin etmek.

5. İlinde bulunan her seviyeden ve ormancılık harici Okullar ve yurtlar için fidan temini ve dikimi gibi çalışmalarına yardımcı olmak ve gerektiğinde eğitimler vermek.

6. Dernek için proje, eğitim, bağış, vb. teknik, mali ve diğer imkanları sağlamak.

7. Teklif, tenkit ve tavsiyeleri geliştirip Dernek Yönetim Kurulu ile paylaşmak.

8. Yeşil Türkiye Dergimize yazı, şiir, çocuk eserleri, reklam, vs. temin etmek ve Dergiyi daha da güzelleştirecek fikirleri üretip Yönetim Kurulu ile paylaşmak.

9. Dernek ile ilgili ve kanuna uygun diğer hususlarda gereğini yapmak ve yapılması için Yönetim Kuruluna yardımcı olmak.

Gereğini rica eder, başarılar dileriz.

Dernek Yönetim Kurulu adına

Mahmut AYDIN

                  Genel Başkan

GÖNÜLLÜ İL TEMSİLCİLERİMİZ

  1. Adana – Mustafa Sönmez
  2. Antalya – Adem Sönmez
  3. Aksaray – Prof. Dr. Mustafa Karataş
  4. Artvin – Prof. Dr. Sinan Güner
  5. Eskişehir – Akın Akman
  6. Denizli – Soner Salınan
  7. Kahramanmaraş – İbrahim Kırkgeçit
  8. Karaman –Mehmet Ceylan
  9. Denizli – Soner Salınan