Telefon +90 312 418 01 61

Titrek Kavak Çalıştayına Katılım sağladık

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir ilk olan “Titrek Kavak Çalıştayı” 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Kayseri Erciyes’te düzenlendi. Çalıştay’da tikrek kavağın biyolojisi, silvikültürel özellikleri ve orman endüstrisinde kullanımı konuları konularında uzman üniversite, STK ve ilgili kurum ve kurluşlardan katılımcılar tarafından masaya yatırıldı. Çalıştaya Derneğimiz adına Genel Sekreter Mehmet Yıldız ve Sosyal Medya Sorumlusu Arif Yıldız katılım sağlayarak, Derneğimiz görüşlerini ilettiler. Ayrıca Mehmet Yıldız tarfaından “Kavak İle Orman Ürünleri Üretim Pazarlama Politikalar” konusunda bir sunum yapılmıştır.

Çalıştay ile titrek kavağın estetik, ekolojik değerlerini koruyarak aynı zamanda milli ekonomiye katkı sağlayarak gelecek nesillere aktarılmaı hedeflenmiştir.